انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه آزمایشگاهیان بالینی استان اصفهان

انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره جابک استان اصفهان در روز جمعه ۱۱ مرداد در سالن مطهری مرکز پزشکی الزهرا(س) با قرائت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران راس ساعت ۱۱صبح آغاز گردید.

در ابتدا نماینده فرمانداری توضیحات ودستورات لازم را جهت چگونگی برگزاری انتخابات برای حاضرین اعلام نمودو سپس هیئت رئیسه انتخابات با رای گیری اعضاء بشرح ذیل انتخاب گردید.

۱- آقای مهدی حجتی فرد رئیس

۲- خانم مریم نصیرائی منشی

۳- آقای حسین نازپرور ناظر

۴- آقای محمدرضا یاوری ناظر

پس از رسمیت گرفتن جلسه جناب آقای دکتر قجاوند رئیس هیئت مدیره کشوری و آقای سید مصطفی هوشیاری رئیس هیئت مدیره جابک استان اصفهان در مورد فعالیتهای انجام شده در سال گذشته و اقدامات در دست اجرای هیئت مدیره کشوری و استانی گزارشات خود را به حاضرین جلسه ارائه نمودند.

سپس هریک از کاندیدهای انتخابات بمدت دو دقیقه به معرفی خود پرداختند و پس از آن انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره وبازرس برگزار گردید و پس از شمارش ارائه افراد ذیل بعنوان هیئت مدیره و بازرس جابک استان اصفهان معرفی گردیدند:

اعضا هیئت مدیره به ترتیب آرا

١- آقای سید مصطفی هوشیاری
٢- خانم راضیه غفوری
٣- آقای سید یداله طیبا طیبا
۴- آقای علی مسیبیان
۵- آقای محمدکاظم سلطانی
۶- آقای محمدرضا امین الرعایا
٧- آقای غلامرضا کاظمی
٨- آقای مهدی سپهرنژاد ( علی البدل اول)
٩- خانم طاهره غلامرضا پور (علی البدل دوم )

بازرس اصلی : آقای حسین انصاری

بازرس علی البدل : خانم الهه تابش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.