در حاشیه انتخابات جامعه آزمایشگاهیان بالینی استان اصفهان

درحاشیه انتخابات جامعه آزمایشگاهیان بالینی استان اصفهان قجاوند رئیس جابک کشوری درطی سخنرانی خود، گزارشی از عملکرد دوره سوم جابک را برای حاضرین درجلسه بیان نمود.

دراین گزارش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

اقدامات جابک درخصوص عدم بکارگیری نیروهای غیرمرتبط درمراکز آزمایشگاهی

  • مکاتبه بامعاونت های درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

  • مکاتبه باسازمان بازرسی کل کشور

  • دیدار و گفتگو با معاون سازمان تعزیرات کل کشور

اقدامات صورت گرفته پیرامون قانون ارتقای بهره وری ازطریق مکاتبه بامقامات ارشد وزارت بهداشت و دیدار و گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

پیگیری رتبه بندی شغل آزمایشگاه در دیدار با رییس آزمایشگاه مرجع سلامت، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان نظام پزشکی

پیگیری ادامه تحصیل آزمایشگاهیان درمقطع دکتری حرفه ای درمکاتبه بادکترنمکی وسازمان بازرسی کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.