کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با محوریت مشکلات جامعه آزمایشگاهی

برگزاری نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با محوریت مشکلات جامعه آزمایشگاهیان بالینی

امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ساعت۱۴ الی ۱۵ جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور اکثریت اعضای کمیسیون به ریاست دکتر شهریاری و با حضور حسن قجاوند ، سمیرا کبیری ، سپیده غلامی و بهزاد خداداد لشگری از اعضای هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور(جابک) و دکترسمیعی ودکتر ابرازه به نمایندگی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و دکتراحمدزاده وبرزیگر به نمایندگی ازسازمان تامین اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه با سخنرانی قجاوند رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور پیرامون دو موضوع قانون ارتقاء بهره وری و مشاغل سخت و زیان آور آغاز گردید .
قجاوند درطی سخنرانی خود به شدت نسبت به لحاظ نشدن قانون ارتقاء بهره وری برای جامعه آزمایشگاهی وعدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور در سازمان تامین اجتماعی ومراکزدانشگاهی و خصوصی انتقاد نمود و از اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به ویژه دکترشهریاری درخواست نمود با ورود جدی به موضوع قانون ارتقاء بهره وری شرایط برای لحاظ شدن این قانون در مورد رشته علوم آزمایشگاهی فراهم گردد.

درادامه دکترابرازه مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت گزارشی از اقدامات صورت گرفته بیان نمود و برزیگر نیز دراین نشست ضمن بیان گزارشی ازاقدامات صورت گرفته درسازمان تامین اجتماعی اظهارداشت ظرف یک الی دوماه آینده قانون مشاغل سخت وزیان آوربرای کارکنان آزمایشگاهی واحدهای ملکی خود اجرایی می گردد.

درادامه دکتر شهریاری نیز ضمن تاکید برضرورت بهره مندی رشته علوم آزمایشگاهی از قانون ارتقاء بهره وری اظهارداشت ، امید است باگفتگو با وزیر بهداشت جناب دکترنمکی شرایط براجرای این قانون برای جامعه علوم آزمایشگاهی هر چه سریعتر فراهم گردد.

درحاشیه این نشست جلساتی پیرامون مشکلات آزمایشگاهیان با نایب رئیس مجلس دکتر مطهری و نمایندگان تهران دکتر صادقی و دکتر کواکبیان برگزار شد.

روابط عمومی جابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.