دیدار و گفتگوی قجاوند با دکتر سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

خلاصه موضوعات مورد بحث و گفتگو :

 

۱. عدم بکارگیری افراد غیر مرتبط در آزمایشگاه های تشخیص طبی:

ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته توسط جابک، پیرامون جلوگیری از حضور نیروهای غیرمرتبط در آزمایشگاه های بالینی و همچنین موسساتی که اقدام به برگزاری آموزش و صدور گواهی به افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در آزمایشگاه می نمایند.

 

۲ .نظام رتبه بندی شغلی برای شاغلین آزمایشگاه:

پیرو اقدامات قبلی جابک در این خصوص، پیگیری و بررسی راهکارهای اجرایی نظام رتبه بندی شغلی برای شاغلین آزمایشگاه های خصوصی صورت گرفت که قرار براین شد با توجه به مکاتبات صورت گرفته جابک و وزارت بهداشت و درمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل جلسه سه جانبه راهکارهای اجرایی این فرایند دربخش خصوصی فراهم گردد.

 

۳ . اجرای قانون ارتقاء بهره وری برای شاغلین در آزمایشگاه:

با توجه به اقدامات جدی جابک در این خصوص و دستور وزارتی در خصوص قانون ارتقاء بهره وری، مقرر شد کمیته ای که به دستور وزیر محترم بهداشت ودرمان تشکیل شده است بصورت جدی این مطالبه را پیگیری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.