تغییرواصلاحیه دستورالعمل اخیر معاونت محترم درمان در خصوص پرداخت های سختی کار بخش کرونای کادر درمان

تلاش ها ، اعتراضات و فعالیتهای صنفی و اجتماعی دو روز اخیر جواب داد:


مجموعه ای از مکاتبات صنفی و فعالین صنفی به صورت حقیقی و مجازی و در راس آن مکاتبات ریاست جابک و نیز اقدامات به موقع و مکاتبه با رئیس کمیسیون بهداشت باعث تغییر آیین نامه و دستورالعمل پرداخت کرونا گردید.

 

در پی اعتراض شدید جامعه آزمایشگاهیان کشور اعم ازفعالین صنفی و رسانه‌ای آزمایشگاهیان و نامه اعتراضی رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور خطاب به جناب وزیر و معاون درمان وزارت خانه و نیز رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و‌ رسیدن صدای عدالت خواهی این جامعه بزرگ و موثر در کوتاه ترین زمان باعث شد تا سایر انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور نیز در سطوح مختلف ضمن تایید نگرانی های این جامعه و صنف، همراهی خویش را در دفاع از حقوق آزمایشگاهیان کشور اعلام نمایند.

شایان ذکر است این اعلام حمایت و همراهی باعث پشتوانه سازی شده و نیز در جهت رفع اختلاف نظرها مفید و ارزنده است.

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور همصدایی همه صنوف و جوامع آزمایشگاهی کشور را به فال نیک می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.