حضور نماینده جابک در جلسه مدیریت و برنامه ریزی کشور

در جلسه ۲۲ شهریور ۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور نمایندگان سلامت کشور:

همانطور که انتظار می رفت نمایندگان پرستاری کشور حضور داشتند و از طرف جابک نیز دکتر قجاوند ریاست جابک حضور یافتند.

در این جلسه دکترنوبخت با تشکر و قدردانی از اعضای تیم سلامت کشور، شنونده صحبت ها و درد دلهای حاضرین شدند

صحبت های دکترقجاوند با گله مندی از شرایط حاضر آزمایشگاهیان کشور و نقش بارز آزمایشگاهیان در تشخیص بیماری کرونا آغاز شد.

در ادامه اهم مطالب یاد شده بدین شرح می باشد:

۱- در ابتدا به موضوع بهره وری و تاخیر در ابلاغ و انتظار سر رسیده آزمایشگاهیان اشاره نمودند در ضمن تشکر از ایشان در مداخله مثبت در این بحث خواستار تسریع در ابلاغ و اجرایی شدن آن برای آزمایشگاهیان شدند

۲- گله مندی شدید در خصوص چندین مورد استخدامی های اخیر در وزارت بهداشت و نقش حداقلی آزمایشگاهیان در این استخدامی ها

۳- گله مندی و یادآوری موضوع واگذاری آزمایشگاهای دولتی به بخش خصوصی و عواقبی که برای پرسنل و تحصیلکرده های این رشته داشته و دارد

۴- در خصوص تخصیص بودجه های کرونا به مدافعان سلامت و سهم بسیار اندکی که باز نصیب سفید پوشان گمنام می شود و خواستار تصحیح آن

۵- موضوع تصویب و قانونی شدن بحث مشاغل سخت و استفاده از مزایای بازنشستگی آن و عدم اجرای صحیح و کامل آن برای ذینفعان آن که پرسنل خدوم آزمایشگاه باشد.
۶- اشاره به عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی جهت زیر مجموعه خود در این مصوبه دولت

قابل ذکر است تک تک موارد یاد شده توسط شخص دکتر نوبخت یادداشت و مجدداً قول پیگیری در خصوص موارد یاد شده آزمایشگاهیان شدند. و با تایید خواسته های جامعه آزمایشگاهیان, و نیز ضمن اشاره به مطالبات بر حق آزمایشگاهیان سهم آزمایشگاه و آزمایشگاهیان را بسیار بیشتر از آنچه بدان پرداخته می شود عنوان نمودند.

در پایان نقش اتحاد و همدلی و همیاری شما اعضای محترم کشور برای رسیدن به اهداف جامعه و خواسته های همگانی یاد آوری میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.