فراخوان بزرگ دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی آماده به اشتغال

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو مکاتبات با مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت و معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص عدم بکار گیری نیروهای غیر مرتبط در آزمایشگاه های کل کشور و ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی بالینی و صدور بخشنامه های مربوطه از طرف معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ادارات امور آزمایشگاه های تابعه، جهت بکارگیری نیروهای آماده به کار….

مکاتبه مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت در این مورد:

طی نامه به شماره ی ١٠٢٧/ ٣٠٧د آبان ۹۸
که در آن خواستار همکاری جدی جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور در خصوص ارسال فراخوان و جمع آوری اطلاعات و آمار تعداد فارغ التحصیلان آماده به کار علوم آزمایشگاهی شدند تا به نحو مقتضی آمار و اطلاعات فارغ التحصیلان این رشته جمع آوری و به تفکیک استان به آن مقام محترم گزارش ودرنهایت مشخصات نیرو های معرفی شده در اختیار دانشگاه ها و معاونت های درمان به عنوان نیروهای منتظر و آماده کار معرفی گردند.

از این رو جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور در نظر دارد طی فراخوان عمومی اقدام به ثبت اطلاعات و آمار دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی کشور متقاضی اشتغال به کار در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور طی همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت نماید .
لذا از تمامی همکاران محترم درخواست می‌گردد در اطلاع رسانی هر چه وسیعتر این فراخوان همکاری نمایند.

امید است با همکاری و همدلی شما همکاران گرامی، این مهم محقق گردد.

فارغ التحصیلان عزیز نیز میتوانند با مراجعه به لینک زیر، اقدام به ثبت نام نمایند.

سامانه ثبت درخواست اشتغال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.