نشست هم اندیشی اعضای کمیته دانشجویان علوم آزمایشگاهی کشور با هیئت مدیره جابک کشوری

نشست هم اندیشی اعضای کمیته دانشجویان علوم آزمایشگاهی کشور با هیئت مدیره جابک کشوری

دراین نشست در ابتدا مسائل مختلف پیرامون مشکلات جامعه علوم آزمایشگاهی بین اعضای حاضر درجلسه مورد بحث وگفتگو قرارگرفت و در ادامه قجاوند به سئوالات دانشجویان پیرامون پیگیری های صورت گرفته در خصوص ادامه تحصیل و مسائل آموزشی در دانشگاه ها پاسخ داد و در پایان به جهت پیگیری مثمرثمر مطالبات دانشجویان علوم آزمایشگاهی با موافقت قجاوند، دبیر کمیته دانشجویان بعنوان دبیر کمیته دانشجویی جابک نیز انتخاب شد و مقرر گردید به صورت جدی و هم راستا ، کمیته دانشجویی با جابک کشوری در پیگیری های آتی همکاری داشته باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.