دیدار هیات مدیره جابک با معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی در خصوص حضور نیروهای غیر مرتبط با آزمایشگاه و موسسات غیرمجاز

چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۸ پیرو پیگیری های صورت گرفته پیرامون عدم بکار گیری افراد غیرمرتبط در مراکز آزمایشگاهی جلسه ای با حضور دکتر یثربی معاون اجرایی معاونت درمان و خانم اصفهانی کارشناس اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آقای قجاوند و خانم غلامی از اعضای هیئت مدیره جابک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

دراین دیدار قجاوند ضمن گزارشی ازاقدامات صورت گرفته دراین خصوص در سطح کشور خواستار توجه و رسیدگی بیشتر این معاونت پیرامون دو موضوع نیروهای غیرمرتبط در مراکز آزمایشگاهی و موسساتی که بدون مجوز وغیرمجاز درحال آموزش به نیروهای فاقد صلاحیت حرفه ای می باشند گردید.

درادامه دکتریثربی نیز ضمن ابراز حمایت کامل درخصوص استاندارد سازی نیروهای شاغل در مراکز آزمایشگاهی طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت مقرر گردید با بررسی وپیگیری این دو موضوع ، اقدامات اجرایی توسط معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.

به زودی مراتب این اقدامات به استحضار شما همکاران خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.