۳۰ فروردین جشن روز آزمایشگاه

جلسه هماهنگی جشن روز آزمایشگاه با حضور انجمن دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی ، انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی، انجمن آسیب شناسی و جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور( جابک ) در محل دفتر انجمن آسیب شناسی برگزار گردید.

اهم موضوعات مطروحه در این جلسه :

  • ایجاد اتحاد و انسجام میان آزمایشگاهیان

  • ارایه گزارش فعالیت های انجام شده در خصوص درج روز ۳۰ فروردین به عنوان روز آزمایشگاه توسط آقای قجاوند رئیس هیئت مدیره جابک کشوری

  • برنامه ریزی و تبادل افکار برای برگزاری جشن روز آزمایشگاه

 

و در ادامه کمیته ای به عنوان مسئول پیگیری برگزاری جشن روز آزمایشگاه با حضور یک نفر نماینده از هر انجمن تشکیل و مقرر گردید تدارکات لازم جهت برگزاری جشن در روز ۳۰ فروردین را پیش بینی و اجرایی نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • 568
  • 712
  • 21,504