دیدار با دکتر سبحانی فر و دکتر محجوب، نمایندگان سبزوار و تهران در مجلس

‍ دیدار رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با دکتر سبحانی فر و دکتر محجوب، نمایندگان سبزوار و تهران در مجلس

محور گفتگو:

عدم اجرای مشاغل سخت وزیان آور درسازمان تامین اجتماعی
عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری