تخصیص شماره نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی

درحاشیه نشست انجمن اسلامی جامعه پزشکی کشورو درپی دیدار آقای دکتر قجــاوند ریاست محترم جامعه آزمایشگاهی کشور با آقای دکتر ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پــزشکی، مــــــوضوع اعـطای شماره نظام پزشکی به کارشناسان علــوم آزمایشگاهی طرح شد و آقای دکترظفرقندی با اعطای شماره نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی مخالفت نمود.

در ادامه و طی مذاکرات که با آقای دکترجهانگیری درمورد شماره نظام پزشکی صورت گرفت:

ایشان درپاسخ به این موضوع اشاره کردند که کارشناسان علوم آزمایشگاهی، زمانی شامل شماره نظام پزشکی می شوند،که دارای پروانه باشند و مجوز پروانه هم صرفا از طریق وزارت بهداشت صادر می گردد و ارتباطی به سازمان نظام پزشکی نخواهد داشت.

در راستای پیگیری بیشتر و تماس تلفنی با مسئولان آزمایشگاه مرجع سلامت موضوع پروانه دارشدن رشته علوم آزمایشگاهی مطرح شد، لذا مقام مسئول درپاسخ به سئوال ضمن اشاره به اینکه وزارت بهداشت با اعطای پروانه به کارشناسان علوم آزمایشگاهی مخالف است ودلیل آن را نیز این چنین بیان کردند ، که سیاست وزارت بهداشت در تربیت کارشناس علوم آزمایشگاهی بر این بوده که باید تحت نظر یک مسئول فنی در آزمایشگاه فعالیت نمایند ، لذا به همین دلیل نمی توانند پروانه دار شوند!

ولی لیسانسیه های پروانه دار به تنهایی و بدون نیاز به یک مسئول فنی میتوانند مطب تاسیس نمایند.

در ادامه نیز بیان نمودند که حتی تعدادی ازکارشناسان آزمایشگاه در رابطه با این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت برده اند و در جواب قسمت حقوقی وزارت بهداشت مخالفت خود با پروانه دار شدن رشته علوم آزمایشگاهی اعلام کرده است.

با این تفاسیر به طور قاطع میتوان گفت که سازمان نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی نخواهد داد
و می بایست همچون پرستاران دارای یک نظام مستقل آزمایشگاهی بود.

بدین منظور مدتی است که جابک بصورت جدی پیگیر نظام آزمایشگاهی می باشد، که پس ازحصول نتایج مطلوب به اطلاع همکاران عزیز خواهد رسید.