تعرفه گذاری خدمات آزمایشگاهی

با تشکر از مشارکت شما 

همکار عزیز امضای جنابعالی ثبت شد، شما هم در دستیابی به قانون تعرفه خدمات تشخیصی آزمایشگاه سهیم هستید.

 

لطفاً جهت اطلاع سایر همکاران خود، آنان را مطلع نموده و لینک را منتشر نمایید.

                                           آمار و تعداد امضاء کنندگان را از طریق کانالهای تلگرامی دنبال کنید.

                                                                                                                                                                    با تشکر

 

  • 496
  • 712
  • 21,432