عضویت آنلاین


شماره حساب 0104560456000
نزد بانک ملی - به نام   جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور
پایه حق عضویت سالانه:10000تومان است،اماهیئت مدیره های استانی تعیین کننده مبلغ قطعی درهراستان هستند.
 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.