برگزاری جلسه با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در رابطه با پرسنل بخش خصوصی آزمایشگاهها
کد خبر: 163  | تاریخ خبر: 1395/11/02 17:45:36

تاریخ جلسه: دوم بهمن 1395 محور بحث اعضای هیئت مدیره کشوری جابک با مسئولین سازمان تامین اجتماعی در تهران ۱/ عدم بکارگیری افرادی با مدارک غیر مرتبط در بخشهای فنی آزمایشگاهها ، بالاخص در بخش خصوصی و تاکید در جهت استفاده از همکاران با مدرک علوم آزمایشگاهی ۲/ تعیین حداقل حقوق جهت پرسنل فنی آز مایشگاههای بخش خصوصی ، بیشتر از میزان تعیین شده در قانون کار ۳/ نگرش مثبت سازمانهای بیمه گر در هنگام تعیین سقف آزمایشگاههای خصوصی با توجه به تعداد پرسنل با مدرک علوم آزمایشگاهی شاغل در بخشهای فنی آن آزمایشگاه


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.