تصویب نامه هیات محترم وزیران در جلسه 9 آبان 95 و تصویب مشاغل سخت و زیان اور درجه 2 آزمایشگاهیان
کد خبر: 162  | تاریخ خبر: 1395/08/19 22:33:08


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.