برگزاری جلسه هیات مدیره کشوری جهت آخرین برنامه ریزی های تجمع
کد خبر: 145  | تاریخ خبر: 1395/08/13 21:43:43

در تاریخ9 ام آبان ماه95 جلسه هیات مدیره کشوری جهت برنامه ریزی و هماهنگی نهایی برای تجمع 10 آبان و همچنین بررسی دستور جلسه مجمع عمومی عصر دهم آبان ماه در دفتر جدید جابک کشوری برگزار گردید. حاضرین: آقایان: فاضلیان-قجاوند- امینیان-حیدری-پروین-هوشیاری-علوی-قرشی و خانم مجتبوی برگزار گردید


 
 
امکانات

 
پیوندها 
  
 
تمام حقوق این سایت برای جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور، محفوظ است.